ข่าวใหม่วันนี้

“ก.ล.ต.”ผ่อนเกณฑ์บลจ.บริหาร กองทุนบอนด์รับมือ”โควิด-19”

ก.ล.ต. ผ่อนเกณฑ์ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกู้ยืมเงิน-ทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสมหวังเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวรับมือโควิดสิ้นสุด30 เม.ย.นี้

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ออกประกาศให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม repo เพื่อการบริหารสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า  60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวได้ขยายเป็นไม่เกิน 30 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวัน จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน  10%  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถบริหารสินทรัพย์ของกองทุนได้คล่องตัวขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19.