ข่าวใหม่วันนี้

พระวัดดังเพชรบูรณ์ ทำยันต์กันโควิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนที่มาวัด

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่วัดโพธิ์เย็น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบรูปภาพขนาดใหญ่รูปยันต์ขนาด 1 เมตร เขียนข้อความว่ากัน COVID-19 ไว้ที่ด้านบนของภาพ และข้อความ Prevent COVIT-19 ไว้ที่ด้านล่างของภาพ ติดไว้ที่หน้าวัดและศาลาวัด กำแพงหน้าวัด และที่หน้าศาลาการเปรียญ

สอบถามพระอาจารย์อุตตะมังราหิ รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น เปิดเผยว่า เป็นผู้จัดทำยันต์ดังกล่าวเอง ซึ่งมีความต้องการป้องกันวัดและทุกคนที่อยู่ภายในวัดให้พ้นจากภัยเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ภายในวัด รวมทั้งญาติโยมที่เข้ามาภายในวัด ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในจิตใจของเรา ส่วนภายนอกเราก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและสาธารณสุขระบุไว้

พระอาจารย์อุตตะมังราหิ กล่าวถึงที่มาของการทำยันต์กันโรคร้าย คือ ในอดีตครั้งยังเยาว์วัยปู่ของตนเอง เป็นนายฮ้อยช้างได้อพยพถิ่นฐานย้ายครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ต่อมาถูกนก หนู แมลงต่างๆ รวมทั้งเชื้อโรคได้ทำลายต้นข้าว และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ปู่ของตนจึงได้สร้างยันต์กันเชื้อโรคร้ายก่อนปลุกเสก และนำไปแขวนไว้รอบพื้นที่ไร่นา ปรากฏว่าไม่พบนกหนูแมลง และเชื้อโรคใดๆ มารบกวนอีกเลย กระทั่งตนเติบใหญ่และได้บวชเรียนจึงได้มาศึกษาข้อมูล ด้านการปลุกเสกสร้างยันต์ หากประชาชนสนใจอยากได้ยันต์มาติดบ้านกันโรคร้ายโควิด-19 ก็มาขอรับได้ที่วัดโพธิ์เย็น ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์.