ข่าวใหม่วันนี้

กทม.ทบทวนประกาศรองรับพ.ร.ก. พบผู้ฝ่าฝืนแจ้งไลน์อัศวิน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ กทม. โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบป่วยจำนวน 418 คน เสียชีวิต 2 ราย มีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 1,617 ราย

สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองด่านเข้าเมือง รวม 12 จุด ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 มี.ค. ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง อาทิ ติดตั้งแผงเหล็ก กรวยยาง บอลลูนไลท์ (ด่านละ 2 จุด) จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ

นอกจากนี้ จากประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้ง 3 ฉบับ หากพบเห็นการชุมนุมคน หรือเปิดสถานประกอบการที่ได้ห้ามไว้  สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Line@ “อัศวิน คลายทุกข์” : @aswinbkk เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

โดยในวันที่ 27 มี.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 กทม. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแนวทางข้อปฏิบัติและข้อแนะนำสำหรับกิจการDelivery ทั้งในส่วนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งอาหาร การบรรจุอาหาร การจัดภาชนะรองรับอาหารของผู้รับ  รวมทั้งจะเสนอให้พิจารณาทบทวน หรือปรับปรุงประกาศของ กทม.ทั้ง 3 ฉบับที่ออกมา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย