ข่าวใหม่วันนี้

ผู้ว่าฯปราจีนบุรียันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 ราย

ตามที่ได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ของ จ.ปราจีนบุรีในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี พบมีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในทุกอำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณณรงค์ นครจินดา รองผวจ.ปราจีนบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตั้งด่านของเจ้าหน้าที่จุดต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและสกัดประชาชนที่ใช้เส้นทางเชื่อมต่อข้ามเขตไปจังหวัดอื่น อาทิ ณ เส้นทางถนนสาย 319 หน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตัวป้องกันตนเองใส่หน้ากากอนามัย แต่ก็มีบางคนยังไม่มีการป้องกันตัว ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำป้องกันเบื้องต้นให้นำไปถือปฏิบัติต่อไป

พ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี รายงานสรุปว่า … สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 พบเชื้อในพื้นที่ทั้งหมด 4 ราย โดย 3 รายอยู่ในเขตปราจีนบุรี ส่วนอีก 1 ราย อยู่ใน กทม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อ สะสม 45 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลการตรวจ 1 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 รายสำหรับในรายที่ 4 เป็นชาวพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมาพักที่ อ.บ้านสร้าง โดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิง อายุ 59 ปี อาชีพเจ้าของกิจการร้านอาหารในประเทศอังกฤษ ได้มีการเฝ้าระวังติดตามโดยตลอด