ข่าวใหม่วันนี้

ผบ.ทบ.สั่งสำรวจแพทย์ทหารสังกัดทบ.เตรียมกลับปฎิบัติงาน หากสถานการณ์ฉุกเฉิน

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้แต่ละหน่วยสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการทหารจากเหล่าแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และนายสิบเสนารักษ์ ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานทางการแพทย์หรือสายงานเสนารักษ์แล้ว แต่ไปบรรจุปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพบก เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล หากในอนาคตมีกรณีจำเป็นฉุกเฉิน จะสามารถเรียกตัวเข้ามาช่วยเหลือกันได้

ทหารเกณฑ์แสดงความจำนงสมัครใจอยู่ต่อในราชการเพิ่มขึ้น

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาทหการบก ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาคสำรวจความต้องการของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่มีความสนใจจะรับราชการต่อ หลังจากจะครบกำหนดปลดประจำการในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยให้กองทัพภาคเริ่มสำรวจตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะส่งผลต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายนนี้อย่างแน่นอน ซึ่งจากการสำรวจถึงปัจจุบันพบว่าแต่ละกองทัพภาคมีทหารเกณฑ์แจ้งความจำนงสมัครใจรับราชการต่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(ศปก.ทบ.) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(นขต.ทบ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ผู้บังคับกองร้อยพบปะพูดคุยกับทหารเกณฑ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ทหารเหล่านั้นโทรศัพท์สอบถามทางครอบครัวว่า หากปลดประจำการไปแล้ว มีงานรองรับแน่นอนหรือไม่ เนื่องจากกองทัพบกต้องการให้ทหารทุกนายอยู่ต่อด้วยความสมัครใจ และเมื่อปลดประจำการไปแล้วจะได้มีงานทำต่อเนื่องไป

ส่วนสิทธิกำลังพล กองทัพจะดูแลเช่นเดิมทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย แต่จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนายสิบทหารบก ทหารเกณฑ์ที่สมัครใจประจำการต่อ จะได้คะแนนสอบพิเศษเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10