ข่าวใหม่วันนี้

ประจวบฯ ติดโควิด เพิ่ม 4 ราย พบนักท่องเที่ยวเยอรมัน ไม่มีอาการ ขอตรวจเองถึงเจอ

โควิด-ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จ.ประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นแผนในการรองรับ หากพบผู้ป่วยจำนวนมากจนเกินที่โรงพยาบาลในพื้นที่จะรับได้ โดยเบื้องต้นให้มีการสำรวจสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อย่างน้อยอำเภอละ 1แห่ง โดยให้ดูความพร้อมอาคาร ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ห้องน้ำ ห้องสุขา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และการสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความสะดวกต่อการบริหารจัดการในการรักษาผู้ป่วยด้วย