งานเข้า! โตโยต้าแจ้งทางการสหรัฐฯ พบบริษัทลูกในไทยอาจละเมิด กม.ต้านสินบน

Updating news headlines

โตโยต้า มอเตอร์คอร์ป เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (18 มี.ค.) ได้รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการละเมิดกฎหมายต่อต้านสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกแห่งหนึ่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ (SEC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันให้ความร่วมมือกับการสืบสวน

โตโยต้าระบุว่า พวกเขาเปิดเผยความเป็นไปได้ต่อการทำผิดต่างๆ นานาต่อหน่วยงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 พร้อมระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของสองหน่วยงานอย่างเต็มที่

“การสืบสวนอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์กำหนดบทลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา โทษปรับหรือมาตรการลงโทษอื่นๆ หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ” บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระบุ

“ณ เวลานี้ ทางบริษัทไม่ขอคาดเดาเกี่ยวกับขอบเขต ระยะเวลาหรือผลลัพธ์ของการสืบสวน” โตโยต้าระบุ

ทั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต่างบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) ซึ่งห้ามบริษัททั้งหลายจ่ายสินบนแก่เหล่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติ

“โตโยต้าทำงานอย่างไม่ลดละ ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพขั้นสูงสุด ในทุกประเทศที่เราดำเนินงานอยู่” ทางบริษัทระบุในถ้อยแถลง “เราจริงจังกับข้อกล่าวหากระทำผิดใดๆ และมุ่งมั่นรับประกันว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของเราปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมกับกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาล”

การเปิดเผยครั้งนี้มีออกมาในขณะที่โตโยต้า และบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ กำลังประสบปัญหาความยุ่งยากด้านห่วงโซ่อุปทาน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่โควิด-19 โดยในวันพุธ (17 มี.ค.) โตโยต้าเผยว่าพวกเขาขาดแคลนปิโตรเคมีภัณฑ์ จนเป็นเหตุให้ต้องระงับการผลิตที่โรงงานต่างๆ ในเคนทักกี สหรัฐฯ

ที่มา : รอยเตอร์, วอลล์สตรีทเจอร์นัล https://mgronline.com/around/detail/9640000026397