ทหารมีไว้ทำไม

Updating news headlines

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้โพสข้อความว่า

ทหารมีไว้ทำไม…หากสมมติว่าสถานการณ์ระบาดยกระดับความเลวร้ายสูงสุด (Worst case scenario) ทหารสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ดังนี้

1. รพ.ทหาร ทั่วราชอาณาจักร สามารถใช้เป็นที่ตั้ง รพ.ศูนย์เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากจาก รพ.สนามในพื้นที่ควบคุมโรคต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรวมการควบคุมเพื่อการรักษาไว้ ณ รพ.ทหาร ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมต่อผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีสัดส่วนการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ใน รพ.ประจำถิ่น เช่น รพ.จังหวัด ฯลฯ ได้ตามปกติ

2. กองพันเสนารักษ์ กองพล สามารถเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Deployment) ในการจัดตั้ง รพ.สนาม ระดับ 1 เพื่อสนับสนุนการควบคุมโรคในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย ทั้งยังสามารถเป็นหน่วยปฏิบัติการลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากระหว่าง รพ.สนาม กับ รพ.ประจำถิ่น หรือ รพ.ทหารที่เป็นที่ตั้ง รพ.ศูนย์เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ได้

ขีดความสามารถของกองทัพข้างต้นสามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ระบาดยกระดับความเลวร้ายสูงสุด (Worst case scenario)…นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำตอบว่า ‘ทหารมีไว้ทำไม’…ทหารพระราชาช่วยเหลือพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าไงล่ะครับ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ทหารเก่าผู้ไม่มีวันตายไปจากการเป็นทหาร
28 ธ.ค.63 เวลา 22.56 น.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5557900067569654&id=100000491468200