นนทบุรีขอคนมาจากบางละมุง ลงทะเบียนคัดกรองโรค-สังเกตอาการ

ข่าวล่าสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจาก อ.บางละมุง ชลบุรี ลงทะเบียนคัดกรองโรค ตรวจATK งดไปที่ชุมชน และสังเกตอาการป่วย 14 วัน หลังพบการระบาดในพื้นที่บางละมุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ณ “อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

หรือลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnGbf9vN8WRphgy5WkM2U9VVuYZQL69E7PSuZX3Boc58ilA/viewform?fbclid=IwAR0szRY76-5Qs320tGCHIwS02-9xEY1wvsB0e_jQe6Cb284tFIaM1iAyq-s

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีระบุด้วยว่า

หลังจากลงทะเบียน ขอให้ท่านและครอบครัว ปฏิบัติดังนี้

1. ควรตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3-5 วัน

มท.สนองนโยบายนายกฯกำชับอปท.จัดการขยะ ATK ให้ถูกวิธี
ศธ.ให้สถานศึกษาเรียนออนไลน์ได้ หากเสี่ยงโควิดระบาด
2. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น

3. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วันท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกลชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 061-3945402, 061-3945403, 061-1722534, 061-1742260

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รายงานว่าจากการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์ โอมิครอน ในอำเภอบางละมุง จากการสุ่ม 79 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 64 ราย รวมทั้งยังพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์จากร้านอาหารที่จำหน่านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในย่าน ตลาดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว วอล์คกิ้งสตรีท