รพ.เอกชนทุกแห่งสามารถเบิกค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้

Updating news headlines

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้โพสข้อความว่า

รพ.เอกชนทุกแห่งสามารถเบิกค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.รัฐ หรือส่งต่อมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะซึ่งเป็น รพ.เอกชนนะครับ ถึงแม้ สปสช จะจ่ายค่ารักษาน้อยแต่ก็ไม่เป็นหนี้สูญครับ

ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจึงไม่รับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จาก รพ.เอกชนใดก็ตามที่มีความสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แต่เลือกที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีฐานะทางการเงินแล้วเลือกที่จะส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะเพื่อใช้สิทธิบัตรทอง เหตุผลการส่งต่อในลักษณะอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับ

ขนาดคนเฮงซวยอย่างผมที่ถูกขบวนการสามกีบอริราชศัตรูร้องเรียนแพทยสภาว่าไร้จริยธรรมยังรับไม่ได้เลย ดังนั้นผมจึงสั่งการให้ รพ.มงกุฎวัฒนะปฏิเสธด้วยการไม่รับการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินครับ มันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์ระบาดโดยไม่สมควร ใช้ไม่ได้นะครับ…อย่าทำด้วยความไม่พอใจ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
แพทย์ผู้ไร้ซึ่งจริยธรรมของพวกสามกีบอริราชศัตรู
28 ธ.ค.63 เวลา 18.12 น.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5557022120990782&id=100000491468200