รพ.เอกชนทุกแห่งสามารถเบิกค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้โพสข้อความว่า รพ.เอกชนทุกแห่งสามารถเบิกค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.รัฐ หรือส่งต่อมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะซึ่งเป็น รพ.เอกชนนะครับ ถึงแม้ สปสช จะจ่ายค่ารักษาน้อยแต่ก็ไม่เป็นหนี้สูญครับ ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจึงไม่รับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จาก รพ.เอกชนใดก็ตามที่มีความสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แต่เลือกที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีฐานะทางการเงินแล้วเลือกที่จะส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะเพื่อใช้สิทธิบัตรทอง เหตุผลการส่งต่อในลักษณะอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับ ขนาดคนเฮงซวยอย่างผมที่ถูกขบวนการสามกีบอริราชศัตรูร้องเรียนแพทยสภาว่าไร้จริยธรรมยังรับไม่ได้เลย ดังนั้นผมจึงสั่งการให้ รพ.มงกุฎวัฒนะปฏิเสธด้วยการไม่รับการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีฐานะทางการเงินครับ มันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์ระบาดโดยไม่สมควร ใช้ไม่ได้นะครับ…อย่าทำด้วยความไม่พอใจ…

ทหารมีไว้ทำไม

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ได้โพสข้อความว่า ทหารมีไว้ทำไม…หากสมมติว่าสถานการณ์ระบาดยกระดับความเลวร้ายสูงสุด (Worst case scenario) ทหารสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ดังนี้ 1. รพ.ทหาร ทั่วราชอาณาจักร สามารถใช้เป็นที่ตั้ง รพ.ศูนย์เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากจาก รพ.สนามในพื้นที่ควบคุมโรคต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรวมการควบคุมเพื่อการรักษาไว้ ณ รพ.ทหาร ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมต่อผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีสัดส่วนการเจ็บป่วยมากกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ใน รพ.ประจำถิ่น เช่น รพ.จังหวัด ฯลฯ ได้ตามปกติ…